Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

Rejestracja internetowa zako?czzona

Zgodnie z regulaminem internetowa rejestracja uczestnikw 2 Zawodw Dzieci?co-M?odzie?owych "z pomp?" oraz 5 Mi?dzychodzkiej Dziesi?tki zosta?a zako?czona. W dniu biegw b?d? mog?y si? jeszcze zarejestrowa? osoby ch?tne do udzia?u w Mi?dzychodzkiej Dziesi?tce. Przypominamy, ?e w ramach tego biegu odbywa si? 1 Bieg Niepe?nosprawnych o Puchar Starosty Mi?dzychodzkiego. Dodatkowo zapraszamy ch?tnych do pokonania ok.5 km czyli jednego okr??enia.

26 sierpnia nie b?dzie mo?na natomiast zarejestrowa? si? na 2 Zawody Dzieci?co - M?odzie?owe. W biegach wyst?pi? tylko Ci, ktrzy zostali zarejestrowani przez platform? internetow? i dokonali op?aty startowej.

Wi?cej informacji o tym co b?dzie si? dzia?o w informatorze.

Informator