Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

Wystartowali?my.

Zapisy na 6 Mi?dzychodzk? Dziesi?tk? ruszy?y. Dla zdecydowanych mamy niespodzianki. W tym roku numery startowe nadajemy zgodnie z kolejno?ci? ksi?gowania wp?at w miesi?cu styczniu. Dodatkowo osoby, ktre dokonaj? wp?aty do dnia 31 stycznia 2018 r. ( decyduje data zaksi?gowania na koncie ) wezm? udzia? w losowaniu dodatkowej nagrody warto?ci 300 z?.

W tym roku mamy tak?e niespodziank? dla wszystkich, ktrzy uko?cz? bieg. Na mecie b?d? stanowiska firmy Grawer Bus, na ktrych w ci?gu 1 minuty b?dziecie mogli bezp?atnie wygrawerowa? swoje imi?, nazwisko i czas. Szybko i sprawnie otrzymacie spersonalizowan? pami?tk? z 6 Mi?dzychodzkiej Dziesi?tki :-)