Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Rejestracja na biegi dzieci?co-m?odzie?owe.

Przypominamy, ?e na 3 Zawody Dzieci?co-M?odzie?owe mo?na rejestrowa? si? tylko do 19 sierpnia 2018 r. Do tego dnia nale?y rwnie? dokona? op?aty. W przypadku trudno?ci z zarejestrowaniem prosimy o przes?anie danych dziecka oraz maila i telefonu rodzica na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

I...TAKI ?wiat jest pi?kny.

W?rd wszystkich uczestnikw biegu, bez wzgl?du na dystans, rozlosujemy nagrody rzeczowe oraz Nagrod? G?wn?. Biuro Podr?y ITAKA zabierze na Wyspy Kanaryjskie 1 uczestnika z osob? towarzysz?c?. W ubieg?ym roku by? to mieszkaniec Poznania. Kto tym razem? :-)

Rozmiar koszulki

Chcesz mie? pewno?? otrzymania koszulki zgodnie z rozmiarem podanym przy rejestracji? Dokonaj wp?aty do 30 czerwca 2018 roku. B?dziemy oczywi?cie starali si?, aby wszyscy cieszyli si? koszulkami w rozmiarze podanym przy rejestracji. Niestety, ale proces technologiczny powoduje, ?e nie dajmy tej gwarancji osobom dokonuj?cym p?atno?ci na ostatni? chwil?.

3 Zawody Dzieci?co-M?odzie?owe "z pomp?"

Start! Zapisy na 3 Zawody Dzieci?co-M?odzie?owe "z pomp?" ruszy?y.

http://pulsarsport.pl/zawody/?zawody=3927

W tym roku zawody te s? zaliczane do GP Powiatu Mi?dzychodzkiego w biegach dzieci?cych. Odb?d? si? ??cznie 4 biegi

16 czerwca - Bieg ?wi?toja?ski
15 sierpnia - Cross Sierakowski
25 sierpnia - 3 Zawody "z pomp?"
23 wrze?nia - Maraton Puszczy Noteckiej

Wkrtce wi?cej informacji na ten temat.

Dodatkowe losowanie

Przypominamy, ?e osoby, ktre dokonaj? wp?aty do dnia 31 stycznia 2018 roku zyskuj?:

1. Najni?sz? kwot? wpisowego.

2. Numer startowy zgodnie z kolejno?ci? ksi?gowania.

3. Udzia? w dodatkowym losowaniu nagrody warto?ci 300 z?.

4. Pewno?? otrzymania koszulki :-)

Jednocze?nie informujemy, ?e regulamin biegu dla niepe?nosprawnych uczestnikw zostanie opublikowany w po?owie lutego. Aby wzi?? udzia? w dodatkowym losowaniu osoby te dokonuj? do dnia 31 stycznia 2018 r. wp?aty w wysoko?ci 20 z?.

Natomiast rejestracja dzieci i m?odzie?y rozpocznie si? w lutym.

Wystartowali?my.

Zapisy na 6 Mi?dzychodzk? Dziesi?tk? ruszy?y. Dla zdecydowanych mamy niespodzianki. W tym roku numery startowe nadajemy zgodnie z kolejno?ci? ksi?gowania wp?at w miesi?cu styczniu. Dodatkowo osoby, ktre dokonaj? wp?aty do dnia 31 stycznia 2018 r. ( decyduje data zaksi?gowania na koncie ) wezm? udzia? w losowaniu dodatkowej nagrody warto?ci 300 z?.

W tym roku mamy tak?e niespodziank? dla wszystkich, ktrzy uko?cz? bieg. Na mecie b?d? stanowiska firmy Grawer Bus, na ktrych w ci?gu 1 minuty b?dziecie mogli bezp?atnie wygrawerowa? swoje imi?, nazwisko i czas. Szybko i sprawnie otrzymacie spersonalizowan? pami?tk? z 6 Mi?dzychodzkiej Dziesi?tki :-)

Bieg Policz si? z cukrzyc?

Zapraszamy wszystkich ch?tnych do wspierania Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy! Spotykamy si? 14 stycznia 2018 roku na Stadionie Miejskim i biegamy lub chodzimy ( jak kto woli) wok? jeziora.Jak zawsze na uczestnikw czekaj? niespodzianki!

Regulamin na stronie www.nowymiedzychod.pl

Zapisy

2 Zawody Dzieci?co-M?odzie?owe " z pomp?" przesz?y do historii.

Ju? po raz drugi spotkali?my si? na stadionie Miejskim w Mi?dzychodzie w ramach biegw dzieci?co-m?odzie?owych organizowanych przez Stowarzyszenie Nowy Mi?dzychd jako imprezy towarzysz?cej Mi?dzychodzkiej Dziesi?tce. W tym roku na starcie stan??o 171 m?odych biegaczy, w tym 75 dziewczynek i 96 ch?opcw. Na twarzach uczestnikw go?ci? u?miech, wi?c nale?y zak?ada?, ?e byli zadowoleni i ponownie zobaczymy si? za rok, 25 sierpnia 2018 roku.

Bardzo dzi?kujemy za wsparcie Starostwu Powiatowemu w Mi?dzychodzie, Urz?dowi MiG w Mi?dzychodzie oraz Pani Darii Marty?skiej a tak?e Bankowi Sp?dzielczemu Pojezierza Mi?dzychodzko-Sierakowskigo,Towarzystwu Ubezpiecze? na ?ycie Nationale Nederlanden i PGNiG Oddzia? w Zielonej Grze. Za s?odki pocz?stunek dzi?kujemy Panu Krzysztofowi Wachowiakowi - w?a?cicielowi Piekarni-Cukierni "Ziomek" a tak?e lodziarni "Mid-Malina" na ul. Kili?skiego.

A jakie osi?gn?li wyniki mo?na sprawdzi? w za??cznikach.

100 m rocznik 2011 i m?odszy K1

100 m rocznik 2011 i m?odszy M1

200 m rocznik 2008-2010 K2

200 m rocznik 2008-2010 M2

400 m rocznik 2005-2007 K3

400 m rocznik 2005-2007 M3

800 m rocznik 2002-2004 K4

800 m rocznik 2002-2004 M4

5 Mi?dzychodzka Dziesi?tka za nami

Pi?te spotkanie biegaczy na ulicach Mi?dzychodu za nami. Na mecie zameldowa?o si? ??cznie 316 zawodniczek i zawodnikw, w tym 22 osoby pokona?y dystans 5 km. Wszystkim biegaczom gratulujemy! I ju? teraz zapraszamy za rok. Widzimy si? 25 sierpnia 2018 roku.

Wyniki na 10 km

Wyniki na 5 km

Wyniki tak?e na stronie firmy Pulsarsport

http://pulsarsport.pl/wynik/5-miedzychodzka-dziesiatka-z-pompa/

Rejestracja internetowa zako?czzona

Zgodnie z regulaminem internetowa rejestracja uczestnikw 2 Zawodw Dzieci?co-M?odzie?owych "z pomp?" oraz 5 Mi?dzychodzkiej Dziesi?tki zosta?a zako?czona. W dniu biegw b?d? mog?y si? jeszcze zarejestrowa? osoby ch?tne do udzia?u w Mi?dzychodzkiej Dziesi?tce. Przypominamy, ?e w ramach tego biegu odbywa si? 1 Bieg Niepe?nosprawnych o Puchar Starosty Mi?dzychodzkiego. Dodatkowo zapraszamy ch?tnych do pokonania ok.5 km czyli jednego okr??enia.

26 sierpnia nie b?dzie mo?na natomiast zarejestrowa? si? na 2 Zawody Dzieci?co - M?odzie?owe. W biegach wyst?pi? tylko Ci, ktrzy zostali zarejestrowani przez platform? internetow? i dokonali op?aty startowej.

Wi?cej informacji o tym co b?dzie si? dzia?o w informatorze.

Informator

Mamy wielk? niespodziank? dla wszystkich uczestnikw 5 Mi?dzychodzkiej Dziesi?tki oraz 1 Biegu Niepe?nosprawnych o Puchar Starosty Mi?dzychodzkiego. Do rozlosowania b?dzie wiele ciekawych nagrd a na koniec Bon Wakacyjny warto?ci 2.500 z? ufundowany przez niekwestionowanego lidera bran?y turystycznej - BIURO PODR?Y ITAKA !!!
Oferta ITAKI to najobszerniejszy i najbardziej zr?nicowany produkt turystyczny na polskim rynku ponad 100 kierunkw na ca?ym ?wiecie: wczasy i wycieczki, ulubione kierunki Polakw na wakacje i jak zawsze oryginalne nowo?ci. Wspania?e podr?ew najdalsze zak?tki ?wiata, tak?e z portw lokalnych. Na rodzinne wakacje zapraszaj? Kluby Przyjaci? ITAKI z animacjami po polsku. Wyj?tkowym produktem adresowanym do osb preferuj?cych aktywny wypoczynek jest NO LIMITS by ITAKA: egzotyczne wyprawy, trekkingi, obozy i wczasy sportowe, a tak?e podr?e kulinarne i wyjazdy foto. Oferta ITAKA&GALA: Podr?e w stylu gwiazd to luksusowe wakacje marze?. Najnowsz? propozycj? ITAKI jest Kanaryjska Odyseja - rejsy statkiem wycieczkowym Ocean Majesty, ??cz?ce wypoczynek z odkrywaniem Wysp Kanaryjskich, obejmuj?ce tak?e Mader? i Maroko.
ITAKA to 28 lat do?wiadczenia, profesjonalizm, wiarygodno??, nieustaj?cy entuzjazm i pasja w odkrywaniu nowych, pi?knych miejsc.
Dodajmy, ?e nagrod? wr?czy Wiceprezes Itaki Piotr Henicz, ktry pobiegnie ju? kolejny raz w naszej "Dziesi?tce".

Więcej artykułów…