Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Koszulka model 2017

W tym roku firmahttp://tervel.pl przygotowa?a dla uczestnikw "Dziesi?tki" bezr?kawnik wykonany w 100 % z micropoliesteru.
Jest to bardzo lekka, zaawansowana technologicznie dzianina o w?a?ciwo?ciach termoaktywnych. Mikrokanalikowa struktura w?kien elementarnych materia?u sprawia, ?e pot powsta?y podczas intensywnego wysi?ku fizycznego jest odprowadzany na zewn?trz, dzi?ki czemu skra pozostaje sucha zapewniaj?c u?ytkownikowi maksymalny komfort termiczny. Dzianina zosta?a dodatkowo wzbogacona specjaln? apretur? hydrofiln? (oddychaj?c?), ktra ma za zadanie zwi?kszenie jej wydajno?ci w odprowadzaniu wilgoci od powierzchni skry, przez co podnosi wydolno?? organizmu podczas aktywno?ci fizycznej. Nawet w najbardziej upalne dni materia? w kontakcie ze skr? daje przyjemne uczucie ch?odu. Idealnie nadaje si? do noszenia przy uprawianiu sportu: bieganie, rower, trening si?owy. Jeste?my przekonani, ?e b?dzieciezadowoleni.

Biegi " z pomp?"

W dniu 26 sierpnia 2017 roku zaczynamy ju? o 13.00. O tej godzinie zaczyna prac? Biuro Zawodw dla uczestnikw Zawodw Dzieci?co-M?odzie?owych oraz 5 Mi?dzychodzkiej "Dziesi?tki".

Zapraszamy na 5 km.

Rozpocznij przygod? z bieganiem i przebiegnij na pocz?tek 5 km.

Wychodz?c naprzeciw oczekiwaniom osb, ktre dopiero prbuj? swoich si? zapraszamy na Mi?dzychodzk? "Dziesi?tk?". Je?eli uwa?asz, ?e 5 km jest wystarczaj?cym odcinkiem to pobiegnij 5 km. Na mecie tak?e b?dzie czeka? na Ciebie medal. Mamy si? bowiem cieszy? wsplnym bieganiem. Dlatego w tym roku osoby, ktre sko?cz? bieg po jednym okr??eniu otrzymaj? rwnie? medal. Nie przewidujemy co prawda nagrd dodatkowych, ale liczy si? satysfakcja i atmosfera imprezy biegowej. Zapisz si? wi?c na Dziesi?tk? a przebiegnij 5 km. Za rok pobiegniesz na pewno 10 km.

Regulaminu biegu nie zmieniamy, ale mo?esz by? pewien, ?e op?acaj?c start w "Dziesi?tce" otrzymasz koszulk?, posi?ek oraz medal po przebiegni?ciu 5 km.

Roman Tobo?a b?dzie z nami.

Podobnie jak w ubieg?ym roku zawodnikw "ma?ych" i "du?ych" b?dzie wspiera? czo?owy spiker i sprawozdawca Roman Tobo?a. Na p?ycie stadionu pojawi si? ju? o godz. 13.00, kiedy to otwarte zostanie biuro zawodw. Je?eli macie jakie? pro?by i ?yczenia, ktre mo?e potem przekaza? w czasie biegu to piszcie do nas lub po prostu podejd?cie do niego.

1 Bieg Niepe?nosprawnych o Puchar Starosty Mi?dzychodzkiego.

W tym roku na tras? Mi?dzychodzkiej Dziesi?tki zapraszamy tak?e osoby niepe?nosprawne. W ramach "Dziesi?tki" odb?dzie si? bowiem 1 Bieg Niepe?nosprawnych o Puchar Starosty Mi?dzychodzkiego na 5 i 10 km. Co prawda 5 km to jest odleg?o?? przybli?ona z uwagi na usytuowanie startu i mety, ale przecie? liczy si? zabawa :-) Uznali?my, ?e to 5 km b?dzie dla pocz?tkuj?cych zawodnikw, bo liczy si? przede wszystkim uczestnictwo. Dlatego tez wszyscy rejestrujemy si? na 10 km, a przy rejestracji b?dzie mo?na poda? planowan? d?ugo?? trasy. Na wszystkich jednak b?d? czeka?y medale "Dziesi?tki". Zapraszamy na tras?!

2 Zawody Dzieci?co M?odzie?owe "z pomp?"

Podobnie jak w roku ubieg?ym tak i teraz zapraszamy dzieci oraz m?odzie? na Stadion Miejski w Mi?dzychodzie. 26 sierpnia 2017 roku o godz.14.30 startujmy na dystansach 100 m, 200 m, 300 m i 400 m. Biuro zawodw otwieramy o godz.13.00, ale przypominamy, ?e liczba uczestnikw jest ograniczona do 200 osb. A po biegach zapraszamy do kibicowania na trasie V Mi?dzychodzkiej Dziesi?tki.

Ruszy?y zapisy na 5 edycj? biegu!

5 edycja Mi?dzychodzkiej Dziesi?tki "z pomp?" przed nami. W?a?nie ruszy?y zapisy wi?c zach?camy wszystkich zainteresowanych do rejestracji. Widzimy si? na starcie w sobot? 26 sierpnia 2017 roku o godzinie 17:00 przy "Laufpompie"

ZAPISY NA BIEG

Biegowa sobota za nami.

Za nami biegowa sobota. Od rana na stadionie Miejskim prezentowa?a si? grupa dzieci?co - m?odzie?owa. Na tartanowej bie?ni wystartowa?y 103 osoby. Mimo gor?ca wszyscy ?wietnie si? bawili. A o godz.16.00 na starcie 4 Mi?dzychodzkiej Dziesi?tki stan??o 368 zawodniczek i zawodnikw. ?ar "niebios" spowodowa?, ?e 7 osb nie uko?czy?o biegu. Gratulujemy wszystkim - i ma?ym i du?ym-ktrzy tego dnia zmagali si? nie tylko ze sob?, ale te? przesz?o 30 stopniami temperatury. Postaramy si?, aby za rok by?o troch? ch?odniej :-) Natomiast wieczr pozostawa? w rytmach Piosenki ?eglarskiej w ramach festiwalu przygotowanego przez Centrum Animacji Kultury. Dzi?kujemy!

Aby ten dzie? mg? si? odby? w taki sposb, jak si? odby? zawdzi?czamy wielu osobom i firmom:

Krzysztof Wolny Burmistrz Mi?dzychodu oraz pracownicy Referatu Promocji i Kultury,Julian Mazurek Starosta Mi?dzychodzki, Wojciech Danielczak oraz pracownicy Sp?ki Aqualift ,Barbara i S?awomir Wyszy?scy, Krzysztof Kaszkowiak, Stefan Scheadler Sched-Pol, Aleksandra Marciniak MarboPur, Joanna Bu?ko Max Elektro, Fundacja dla Ciebie, Ryszard Biernat i Waldemar Marciniak, Piotr Duszny, Ewa Kaczmarek Hurtownia Gezo Z.K., Jacek i Jakub Wylega?a, Monika Misiewicz Menager Hotelu Neptun, Pa?stwo Star?ga Ku?niak M?yn, Natalia Czarnecka, W?odzimierz Paro?, Powiatowa Rada M?odzie?y pod kierownictwem Jakuba Zachcia?a, Bo?ena Weso?owska-Drabik Drukarnia Mi?dzychd oraz pracownicy Drukarni , Katarzyna i Dariusz Gursz, Santander Consumer Bank, Szymon Prokopczuk, Jerzy R?bacz, Piotr Bielanowski Nadle?nictwo Mi?dzychd, Ma?gorzata Giera oraz pracownicy MOSTiR, Orkiestra D?ta Pojezierza Mi?dzychodzko-Sierakowskiego pod kierownictwem Daniela Ebertowskiego, Jaros?aw Cichosz, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna , Violeta Kowasz oraz Anastazja Krysztofek-Kinal, Aleksandra Stasiak Nationale Nederlanden, Marlena Piecha, Patryk Chojnacki, Ireneusz Nowak, Marcin Mazij, Rafa? Litke, J?drzej Schubert, Dariusz Nowak, Jaros?aw Szuflak, Jacek Wicenty, Krzyszto Wachowiak, Przemys?aw Sobkowski, Krzysztof Sobkowski i Tydzie? Mi?dzychodzko-Sierakowski, Marlena Pielach - Sklep "Bartek", Firma Mi?dzychd-Nowicka, Klub Integracji Spo?ecznej, Stra?acy z OSP Mi?dzychd, Stra?acy z OSP Kamionna, Stra?acy z OSP Mokrzec, Stra?acy z OSP Dormowo, Stra?acy z OSP Zatom Stary, Komenda Powiatowa PSP, Komenda Powiatowa Policji w Mi?dzychodzie, Stra? Miejska.

Oczywi?cie bardzo dzi?kujemy rwnie? wolontariuszom, ktrzy pomagali w biurze zawodw oraz na trasie biegu. Byli w?rd nas nie tylko cz?onkowie Stowarzyszenia Nowy Mi?dzychd, ale rwnie? z Fundacji Dla Ciebie, Powiatowej Rady M?odzie?y oraz osoby, ktre same zg?osi?y si? do pomocy. Bardzo bardzo dzi?kujemy! Jest to pomoc nieoceniona!

Wspomina? mo?na ogl?daj?c zdj?cia w galerii a my ju? teraz zapraszamy za rok.

I po biegach

Sobota 27 sierpnia na sportowo za nami. Dzi?kujmy za liczne uczestnictwo mimo ?aru lej?cego si? z nieba. Spotykamy si? za rok a na razie mo?na zapozna? si? z wynikami:

Bieg dzieci?cy

Przypominamy, ?e dzieci i m?odzie? uczestnicz?ca w 1 Zawodach "z pomp?" zg?aszaj? si? w biurze zawodw wraz z rodzicem lub opiekunem. Bez ich obecno?ci dziecko nie zostanie dopuszczone do biegu.

Informujemy tak?e, ?e w?rd wszystkich uczestnikw Zawodw zostan? rozlosowane nagrody.

Zako?czenie internetowej rejestarcji

W dniu 19 sierpnia zako?czy?a si? rejestracja internetowa na 4 Mi?dzychodzk? "Dziesi?tk?". Wszyscy, ktrzy op?acili wpisowe otrzymaj? zgodnie z regulaminem koszulki w dniu biegu. Natomiast osobom, ktre zarejestruj? si? w dniu zawodw koszulki zostan? wys?ane poczt?. Przypominamy, ?e w dniu biegu wpisowe jest w wysoko?ci 60 z?.

Dzie? 21 sierpnia jest ostatnim dniem rejestracji dla dzieci i m?odzie?y. Niestety, ale lista 1 Zawodw dzieci?co-m?odzie?owych "z pomp?" jest zamkni?ta z tym dniem i w dniu biegu nie b?dzie mo?liwo?ci zarejestrowania si?.

Więcej artykułów…