Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Biegi dzieci?ce

Przypominamy, ?e dzieci i m?odzie? chc?ca wzi?? udzia? w I zawodach "z pomp?" rejestruj? si? do 21 sierpnia i do tego dnia nale?y te? ui?ci? op?at? w wysoko?ci 5 z? dokonuj?c przelewu na konto nr25 9082 0005 0391 0105 2000 0020.

W dniu zawodw nie b?dzie mo?liwo?ci rejestracji oraz udzia?u w zawodach.


Koszulki na bieg

Opieraj?c si? na g?osach wielu uczestnikw poprzedniej edycji w tym roku biegniemy w bezr?kawnikach. Koszulka wykonana jest z oddychaj?cej dzianiny bardzo dobrze odprowadzaj?cej wilgo? - sk?ad 100 % poliester. Przd koszulki wykonany jest z przyjaznego materia?u nie powoduj?cego podra?nie? skry, gramatura dzianiny 135 g/m, ty? koszulki gramatura dzianiny 120 g/m. Koszulka posiada element odblaskowy znajduj?cy si? na dole ty?u koszulki zwi?kszaj?cy bezpiecze?stwo i widoczno?? u?ytkownika.
Jak zawsze dostawc? jest firmahttp://www.tervel.pl/

Zawody biegowe dla dzieci i m?odzie?y

Mi?dzychodzk? "Dziesi?tk?" zaczynamy od wizyty na stadionie. M?odych biegaczy zapraszamy bowiem na bie?ni? stadionu miejskiego przy ul. Langowicza. 27 sierpnia o godz. 10.30 rozpoczn? si? I Zawody biegowe dzieci?co-m?odzie?owe "z pomp?". Kolejno?? starw jest nast?puj?ca:

100m. rocznik 2010 i m?odszy ( K1, M1 ) godz. 10.30

200m. rocznik 2007 2009 ( K2, M2 ) godz. 10.50

400m. rocznik 2004 2006 ( K3, M3 ) godz. 11.10

800m. rocznik 2001 2003 ( K4, M4 ) godz. 11.30

Ceremonia wydania pucharw, nagrd za biegi o godz. 12.00

Podczas biegw elektroniczny pomiar czasy i ustalenie kolejno?ci miejsc dokonywa? b?dzie firma PULSAR SPORT. Posiadanie numeru startowego z chipem jest warunkiem wystartowania w biegach i sklasyfikowania w komunikacie ko?cowym.

Jednocze?nie informujemy, ?e w zawodach udzia? wezm? osoby, ktre zarejestruj? si? elektronicznie do dnia 21 sierpnia lub do wyczerpania miejsc ( 200 osb). Nadanie numeru startowego nast?pi po zaksi?gowaniu na koncie Stowarzyszenia nr 25 9082 0005 0391 0105 2000 0020 op?aty wpisowej w wysoko?ci 5 z?. W dniu zawodw nie b?dzie mo?na si? rejestrowa?.

Piotr Pogon b?dzie z nami.

Mamy mi?? wiadomo?? dla zawodnikw oraz kibicw. Z numerem 1 pojawi si? na Mi?dzychodzkiej Dziesi?tce Piotr Pogon. Mwi? na niego ?wistak, bo gdy ?apie zadyszk? wydaje d?wi?ki jak ?wistak. Ma jedno p?uco, ale biega w maratonach. O sobie mwi "Jestem zwyk?ym facetem, zniezwyk?ym ?yciorysem. Urodzi?em si? czterokrotnie. Pokolejnych nawrotach choroby nowotworowej przyby?o blizn namoim ciele, lecz ka?dy dzie? ?ycia nabra? nadzwyczajnego tempa." Jest to Niezwyk?y Cz?owiek, ktry walcz?c ze swoimi chorobami pomaga innym. B?dziecie wi?c mieli okazj? Go pozna?. I pos?ucha? o jego zmaganiach.

www.piotrpogon.pl

Zawody dla dzieci i m?odzie?y

Mamy mi?? niespodziank? dla dzieci i m?odzie?y. Z inicjatywy Rafa?a Litke i przy wsparciu Powiatu Mi?dzychodzkiego przed 4 Mi?dzychodzk? Dziesi?tk? odb?d? si? zawody biegowe dla m?odych biegaczy. Biegi zostan? rozegrane na nast?puj?cych dystansach:

- 100 m rocznik 2010 i m?odszy

- 200 m rocznik 2007 - 2009

- 400 m rocznik 2004 - 2006

- 800 m rocznik 2001 - 2003

Szczeg?y niebawem, ale ju? teraz zapraszamy.

Zapisy ruszy?y

Zaczynamy!

Ruszy?y zapisy na 4 Mi?dzychodzk? Dziesi?tk? "z pomp?". Widzimy si? w sobot? 27 sierpnia 2016 roku. Start jak zawsze przy "laufpompie".

http://www.pulsarsport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=686

"Policzyli?my" si? z cukrzyc?

2 Bieg Policz si? z cukrzyc? za nami. W ten mro?ny i ?liski poranek na starcie stan??o 110 zawodniczek i zawodnikw. Wszyscy pokonali tras? bezpiecznie i dotarli na met? zadowoleni oraz u?miechni?ci. Aby bieg mg? si? odby? sprawnie i bezpiecznie stara?o si? wiele osb. W imieniu Stowarzyszania Nowy Mi?dzychd dzi?kujemy wszystkim za pomoc . Szczeglne podzi?kowania nale?? si? pracownikom sp?ki Aqualift, ktrzy od godz.5.00 posypywali tras? biegu, aby mo?na by?o tras? bezpiecznie pokona?. Dzi?kujemy tak?e pracownikom Sp?ki MOSTiR oraz Klubu Integracji Spo?ecznej. Przy organizacji biegu korzystali?my rwnie? z pomocy ?rodowiskowego Domu Samopomocy, Hotelu Neptun i Hurtowni GEZO. Jak zawsze s?odki pocz?stunek w postaci pysznego placka zapewni?a Piekarnia "Ziomek"czyli Krzysztof Wachowiak. Podzi?kowania nale?? si? tak?e ratowniczce medycznej Marlenie Piecha oraz Paniom ze Stacji Sanitarni-Epidemiologicznej w Mi?dzychodzie. I oczywi?cie wolontariuszom Orkiestry.

Dzi?kujemy wszystkim za pomoc oraz wspln? zabaw?.

Znamy termin tegorocznej "Dziesi?tki"

Ju? teraz zapraszamy na 4 Mi?dzychodzk? Dziesi?tk?. Spotykamy si? w sobot? 27 sierpnia 2016 roku o godz.16.00. Wkrtce szczeg?y organizacyjne oraz informacje o imprezach towarzysz?cych. Jak zawsze - b?dzie si? dzia?o.

Przypominamy, ?e trwaj? zapisy na bieg 10 Stycznia - "Policz si? z cukrzyc?"

2 Bieg "Policz si? z cukrzyc?"

Rok 2016 zaczynamy biegiem wok? jez. Miejskiego. 10 stycznia zapraszamy na 2 Bieg "Policz si? z cukrzyc?". W ramach Fina?u Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy zapraszamy wszystkich ch?tnych do biegania i wsplnej zabawy. W zale?no?ci od ch?ci mo?na przebiec wok? jeziora raz lub dwa razy. Startujemy o godz.10.00 na stadionie miejskim. Biuro czynne od godz.9.00. Na wszystkich czeka? b?dzie gor?ca herbata i dro?d?wki. Natomiast w?rd tych, ktrzy wspomog? Fina? kwot? minimum 10 z? rozlosujemy koszulki Orkiestry oraz z naszej dziesi?tki.

Wszyscy zawodnicy i kibice b?d? mogli sprawdzi? m.in. poziom cukru. Zapisy ju? trwa??:

https://docs.google.com/forms/d/1FgLXxGcyQtJJCVXalNmgnZANv5mCYR_Rm7bbmTJmolc/viewform?c=0&w=1

Wyniki

III Mi?dzychodzka Dziesi?tka za nami. Bieg uko?czy?o 362 zawodnikw, w tym go?cie z Anglii, Holandii i Ukrainy.

Najlepszy wynik osi?gn?? - podobnie jak rok temu - Pawe? Ochal w czasem 32:03. Tak?e po raz drugi triumfowa?a Olga Ochal, ktra przebieg?a 10 km w czasie 36:02. Gratulujemy najlepszym w kategorii OPEN a tak?e wszystkim uczestnikom. Zapraszamy za rok!

Naszym partnerem technologicznym jest firma Pulsstory. Dzi?ki temu ka?dy z zawodnikw otrzyma na swj adres mailowy dyplom z wynikiem. Je?eli kto? nie poda? adresu to prosimy o kontakt na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

http://www.pulsarsport.pl/upload/Open_23.08.2015.pdf

Zapraszamy tak?e do zapoznania si? z relacjami z biegu przygotowanymi przez Artura Szmidt

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.872077919544432.1073741834.339143779504518&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.872584469493777.1073741835.339143779504518&type=3

oraz Jakuba Zachcia?a

http://miedzychod.naszemiasto.pl/artykul/miedzychodzka-dziesiatka-sportowcy-po-raz-trzeci-przebiegli,3487538,gal,t,id,tm.html

Prosimy tak?e o nadsy?anie na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. swoich zdj??, ktre umie?cimy na stronie.

Grand Prix Powiatu:

http://www.pulsarsport.pl/upload/GPM_23.08.2015.pdf

Parkingi

Zawodnicy mog? parkowa? w rejonie stadiony przy ul. Langowicza, czyli przy biurze zawodw. Parking znajduje si? tak?e przy ul.Wa?y Jana Kazimierza,w pobli?y mety, ktra b?dzie na ul. Mostowej.

Więcej artykułów…