Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

Roman Tobo?a b?dzie z nami

Mi?o nam zakomunikowa?, ?e b?dzie z nami najpopularniejszy spiker biegowy w kraju - Roman Tobo?a. W sezonie s?ycha? go na sze??dziesi?ciu metach. W tym roku us?ysz? go tak?e uczestnicy i kibice III Mi?dzychodzkiej Dziesi?tki.

Wstrzymana rejestarcja

Informujemy, ?e nie ma ju? mo?liwo?ci rejestracji poprzez stron? internetow?. Prosimy tak?e o nie dokonywanie wp?at na konto.

Osoby chc?ce uczestniczy? w biegu zapraszamy do biura zawodw w dniu biegu od godz. 9.00 do godz.13.00. Jednocze?nie informujemy, ?e zgodnie z regulaminem osoby zarejestrowane i z przydzielonym numerem startowym od 351 otrzymaj? koszulki w terminie p?niejszym.

Biegamy w Mi?dzychodzie

Informujemy, ?e ka?dy kto przyjedzie 23 sierpnia i zarejestruje si? w biurze zawodw b?dzie mg? pobiec w III Mi?dzychodzkiej Dziesi?tce. Przypominamy jednocze?nie, ?e koszulki w pierwszej kolejno?ci otrzymaj? osoby zarejestrowane i z op?aconym przez internet wpisowym. Pozostali uczestnicy zostan? posiadaczami koszulek w terminie p?niejszym. Z gry przepraszamy za te niedogodno?ci :-)

Biuro zawodw b?dzie czynne od godz. 9.00 w sali gimnastycznej przy stadionie miejskim na ul. Langowicza.

Wpisowe na bieg.

Przypominamy, ?e koszulki w pierwszej kolejno?ci otrzyma 350 osb, ktre dokonaj? wp?aty przez internet.

Dlatego te? na pro?b? zawodnikw przed?u?amy mo?liwo?? przelewu internetowego do dnia 18 sierpnia. Po tym terminie wp?at mo?na dokonywa? w biurze zawodw 23 sierpnia od godz. 9.00. W przypadku uczestnictwa wi?kszej liczby osb pozostali uczestnicy otrzymaj? koszulki w terminie p?niejszym.

Zapraszamy do biegania i kibicowania

Partner technologiczny

Nasz bieg wspomaga? b?dzie firma PULSSTORY , ktra zosta?a naszym Partnerem technologicznym. Dzi?ki temu ka?dy uczestnik m.in. otrzyma na poczt? elektroniczn? potwierdzenie udzia?u wraz z wynikiem.

Pulsstory, to platforma, na ktrej znajdzieszwszystkie produkty i us?ugi z zwi?zane z Twoim treningiem: kluby, trenerw, zawody, imprezy sportowe, programy treningowe, przepisy.Platforma, z ktr? nie zabraknie Ci inspiracji i motywacji do dzia?ania.Pierwszenarz?dzie, ktre pomaga zarz?dza? treningami, a przy okazjiniesie pomoc innym.Z pulsstory trenujesz ?wiadomie, poniewa?kontrolujesz prac? serca.

Zapraszamy na stron? www.pulsstory.com.

Tegoroczna koszulka

Na pro?b? wielu zawodnikw zmodyfikowali?my wygl?d koszulki.

Komunikat

Informujemy, ?e zgodnie z regulaminem liczba uczestnikw jest ograniczona do 350 osb. Przypominamy jednocze?nie, ?e w pierwszej kolejno?ci koszulki w pakiecie startowym otrzymaj? osoby, ktre dokonaj? wp?aty do dnia 15 sierpnia. Natomiast zawodnicy, ktre dokonaj? wp?aty w dniu zawodw i zostan? zarejestrowani z numerem 351 i kolejnym otrzymaj? koszulk? w terminie p?niejszym.

W takich koszulkach pobiegniemy.

Bieg jest "z Pomp?". Bo miasto jest "z Pomp?"U?miech

III Mi?dzychodzka Dziesi?tka przed nami!

Czas start! Zaczynamy zapisy na III Mi?dzychodzk? Dziesi?tk?. Zapraszamy na mi?dzychodzk? tras? w niedziel? 23 sierpnia. Startujemy o godz.14.00.

Policz si? z cukrzyc?

Zapraszamy na organizowany w ramach 23 Fina?u WO?P w Mi?dzychodzie bieg "Policz si? z cukrzyc?". Startujemy 11 stycznia o godz.12.00 z pla?y przy hotelu Neptun. Udzia? mo?e wzi?? ka?dy w wieku od lat 5 do 105 a do przebiegni?cia jest dystans wok? jeziora.Dopuszczalne s? wzki z dzie?mi.Puszcza oczko Mo?na ten dystans przebiec raz lub dwa razy a na mecie na ka?dego czeka ciep?y posi?ek. Rejestracja przez formularz lub w dniu biegu od godz. 10.30 w "Ekonomiku" przy ul.Gwardii Ludowej. Dla pierwszych 100 zarejestrowanych koszulki techniczne.

Od godz. 11.30 do godz.13.30 na pla?y dla wszystkich ch?tnych badanie poziomu cukru przeprowadzane przez pracownikw Sanepidu.

Zapraszamy!

link do rejestracji

https://docs.google.com/forms/d/1qs7FGMNWuKPmLrs2BW27xbOk5vREp8TAOAA564yYKAE/viewform?c=0&w=1

Więcej artykułów…