Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Biegamy w Mi?dzychodzie

Informujemy, ?e ka?dy kto przyjedzie 23 sierpnia i zarejestruje si? w biurze zawodw b?dzie mg? pobiec w III Mi?dzychodzkiej Dziesi?tce. Przypominamy jednocze?nie, ?e koszulki w pierwszej kolejno?ci otrzymaj? osoby zarejestrowane i z op?aconym przez internet wpisowym. Pozostali uczestnicy zostan? posiadaczami koszulek w terminie p?niejszym. Z gry przepraszamy za te niedogodno?ci :-)

Biuro zawodw b?dzie czynne od godz. 9.00 w sali gimnastycznej przy stadionie miejskim na ul. Langowicza.

Wpisowe na bieg.

Przypominamy, ?e koszulki w pierwszej kolejno?ci otrzyma 350 osb, ktre dokonaj? wp?aty przez internet.

Dlatego te? na pro?b? zawodnikw przed?u?amy mo?liwo?? przelewu internetowego do dnia 18 sierpnia. Po tym terminie wp?at mo?na dokonywa? w biurze zawodw 23 sierpnia od godz. 9.00. W przypadku uczestnictwa wi?kszej liczby osb pozostali uczestnicy otrzymaj? koszulki w terminie p?niejszym.

Zapraszamy do biegania i kibicowania

Partner technologiczny

Nasz bieg wspomaga? b?dzie firma PULSSTORY , ktra zosta?a naszym Partnerem technologicznym. Dzi?ki temu ka?dy uczestnik m.in. otrzyma na poczt? elektroniczn? potwierdzenie udzia?u wraz z wynikiem.

Pulsstory, to platforma, na ktrej znajdzieszwszystkie produkty i us?ugi z zwi?zane z Twoim treningiem: kluby, trenerw, zawody, imprezy sportowe, programy treningowe, przepisy.Platforma, z ktr? nie zabraknie Ci inspiracji i motywacji do dzia?ania.Pierwszenarz?dzie, ktre pomaga zarz?dza? treningami, a przy okazjiniesie pomoc innym.Z pulsstory trenujesz ?wiadomie, poniewa?kontrolujesz prac? serca.

Zapraszamy na stron? www.pulsstory.com.

Tegoroczna koszulka

Na pro?b? wielu zawodnikw zmodyfikowali?my wygl?d koszulki.

Komunikat

Informujemy, ?e zgodnie z regulaminem liczba uczestnikw jest ograniczona do 350 osb. Przypominamy jednocze?nie, ?e w pierwszej kolejno?ci koszulki w pakiecie startowym otrzymaj? osoby, ktre dokonaj? wp?aty do dnia 15 sierpnia. Natomiast zawodnicy, ktre dokonaj? wp?aty w dniu zawodw i zostan? zarejestrowani z numerem 351 i kolejnym otrzymaj? koszulk? w terminie p?niejszym.

W takich koszulkach pobiegniemy.

Bieg jest "z Pomp?". Bo miasto jest "z Pomp?"U?miech

III Mi?dzychodzka Dziesi?tka przed nami!

Czas start! Zaczynamy zapisy na III Mi?dzychodzk? Dziesi?tk?. Zapraszamy na mi?dzychodzk? tras? w niedziel? 23 sierpnia. Startujemy o godz.14.00.

Policz si? z cukrzyc?

Zapraszamy na organizowany w ramach 23 Fina?u WO?P w Mi?dzychodzie bieg "Policz si? z cukrzyc?". Startujemy 11 stycznia o godz.12.00 z pla?y przy hotelu Neptun. Udzia? mo?e wzi?? ka?dy w wieku od lat 5 do 105 a do przebiegni?cia jest dystans wok? jeziora.Dopuszczalne s? wzki z dzie?mi.Puszcza oczko Mo?na ten dystans przebiec raz lub dwa razy a na mecie na ka?dego czeka ciep?y posi?ek. Rejestracja przez formularz lub w dniu biegu od godz. 10.30 w "Ekonomiku" przy ul.Gwardii Ludowej. Dla pierwszych 100 zarejestrowanych koszulki techniczne.

Od godz. 11.30 do godz.13.30 na pla?y dla wszystkich ch?tnych badanie poziomu cukru przeprowadzane przez pracownikw Sanepidu.

Zapraszamy!

link do rejestracji

https://docs.google.com/forms/d/1qs7FGMNWuKPmLrs2BW27xbOk5vREp8TAOAA564yYKAE/viewform?c=0&w=1

Fotorelacja

Fotorelacj? z II Mi?dzychodzkiej Dziesi?tki przygotowali:

SmArt ITC

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.692553954163497.1073741832.339143779504518&type=3

Inter-Foto Micha?ek

Bieg: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.326660870791964.1073741873.174439276014125&type=1

Koncert:https://www.facebook.com/media/set/?set=a.326833734108011.1073741874.174439276014125&type=3

oraz Jakub Zachcia?, fotograf Tygodnia Mi?dzychodzko-Sierakowskiego

http://miedzychod.naszemiasto.pl/artykul/bieg-w-miedzychodzie-za-nami-wieczorem-wystapil-zespol,2395487,gal,t,id,tm.html#2af2487fcf8af0ef,1,3,5


Zapraszamy rwnie? na nasz fanpage na facebooku, gdzie znajdziecie pozosta?e zdj?cia, filmiki i inne materia?y z imprezy

https://www.facebook.com/miedzychodzkadziesiatka?fref=ts

II Mi?dzychodzka Dziesi?tka za nami.

II Mi?dzychodzka Dziesi?tka " z Pomp?" za nami. Na starcie stan??o 342 biegaczy z ca?ej Polski i Ukrainy, w tym 71 kobiet i 271 m??czyzn. Wielu zawodnikw pobi?o swoje rekordy ?yciowe. Pobity zosta? tak?e rekord trasy. Od 23 sierpnia wynosi on 30,55 minut i nale?y do Paw?a Ochala. Natomiast w?rd pa? najlepsza by?a Olga Ochal z czasem 34,48 minut. Gratulujemy!

II Mi?dzychodzka Dziesi?tka to tak?e ostatni bieg w ramach Grand Prix Powiatu Mi?dzychodzkiego. Ostatecznie sklasyfikowanych zosta?o 51 zawodnikw, ktrzy uko?czyli trzy biegi. Najlepszy okaza? si? mieszkaniec Czarnkowa Adrian Garczyk. W?rd pa? najszybsza by?a mi?dzychodzianka Agnieszka Witczak - Flajszer.

Wyniki OPEN

Wyniki GPM

Więcej artykułów…