Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

II Mi?dzychodzka Dziesi?tka za nami.

II Mi?dzychodzka Dziesi?tka " z Pomp?" za nami. Na starcie stan??o 342 biegaczy z ca?ej Polski i Ukrainy, w tym 71 kobiet i 271 m??czyzn. Wielu zawodnikw pobi?o swoje rekordy ?yciowe. Pobity zosta? tak?e rekord trasy. Od 23 sierpnia wynosi on 30,55 minut i nale?y do Paw?a Ochala. Natomiast w?rd pa? najlepsza by?a Olga Ochal z czasem 34,48 minut. Gratulujemy!

II Mi?dzychodzka Dziesi?tka to tak?e ostatni bieg w ramach Grand Prix Powiatu Mi?dzychodzkiego. Ostatecznie sklasyfikowanych zosta?o 51 zawodnikw, ktrzy uko?czyli trzy biegi. Najlepszy okaza? si? mieszkaniec Czarnkowa Adrian Garczyk. W?rd pa? najszybsza by?a mi?dzychodzianka Agnieszka Witczak - Flajszer.

Wyniki OPEN

Wyniki GPM

Oni b?d? z nami

Wszystkich go?ci i zawodnikw poprowadzi Lwwecka Orkiestra D?ta. B?dzie si? dzia?o !

http://stryders.wrzuta.pl/audio/0Awk25v92Ln/lwowecka_orkiestra_deta_-_amerykanska_parada

Zapisy

Przypominamy, ?e na pro?b? biegaczy termin zg?osze? internetowych zosta? przesuni?ty do dnia 20 sierpnia. Do tego czasu mo?na te? dokonywa? wp?at.

"Tu warto wraca?"

Wi?kszo?? uczestnikw I Mi?dzychodzkiej Dziesi?tki ponownie pobiegnie po ulicach Mi?dzychodu. Pobiegn?, bo "tu warto wraca?". Dlatego te? zapraszamy wszystkich na Piknik "Tu warto wraca?" w czasie ktrego ka?dy znajdzie co? dla siebie. Oczywi?cie najwa?niejszym punktem jest II Mi?dzychodzka Dziesi?tka, ktra wyruszy o godz.16.00. Zapraszamy!

Kolejna dobra wiadomo??!
Marka Mi?dzychd biegnie razem z nami. Producent przepysznych przetworw zadba o nasze koszulki, a tak?e podniebienia zawodnikw ... Nie zdradzamy jeszcze wszystkich szczeg?w, ale na pewno b?dzie smacznie

Rejestracja trwa.

Na pro?b? wielu osb kontynuujemy internetowe zapisy na II Mi?dzychodzk? Dziesi?tk?. Mo?na zapisywa? si? do 20 sierpnia. Do tego dnia prosimy tak?e dokonywa? wp?at. Po tym terminie rejestracja b?dzie mo?liwa jedynie w Biurze Zawodw. Informujemy tak?e, i? liczba zawodnikw jest ograniczona do 600 osb.

Zapraszamy !

Zawodnikom i go?ciom proponujemy rowerow? rozgrzewk?.Zapraszamy na dwugodzinn? jazd? na rowerach stacjonarnych technik? spinning i indoor cycling. ?wie?e powietrze, muzyka i dobra zabawa! Na ka?dego czeka dodatkowo napj, posi?ek i udzia? w losowaniu nagrd. Liczba miejsc ograniczona.Zapisy na stronie
http://elektronicznezapisy.pl/events/1372/starts/new

Na ka?dego zawodnika czeka koszulka techniczna. A tak si? prezentuje.

Mamy ju? wzr medalu II Mi?dzychodzkiej Dziesi?tki. Kontynuujemy przedstawianie miejsc zwi?zanych z Mi?dzychodem i tym razem jest to Rybak.

Grand Prix Powiatu Mi?dzychodzkiego

Pragniemy poinformowa?, ?e Mi?dzychodzka Dziesi?tka jest jednym z trzech biegw rozgrywanych w ramach Grand Prix Powiatu Mi?dzychodzkiego.

Ju? teraz zapraszamy na pierwszy bieg tego cyklu czyli X Bieg ?wi?toja?ski w Mi?dzychodzie, ktry odb?dzie si? 28 czerwca 2014r. o godz.11.00. Organizatorem jest MOSTiR Mi?dzychd www.mostir-miedzychod.pl

Kolejnym biegiem b?dzie organizowana przez Urz?d Gminy Chrzypsko 10-ka o Puchar Krotoski-Cichy w dniu 19 lipca 2014r. o godz. 11.00 w Chrzypsku Wielkim. Impreza ta odb?dzie si? w ramach Nowego Otwarcia, wi?c na pewno b?dzie ciekawiej ni? rok temu. www.chrzypsko.pl/bieg/aktualnosci-bieg/

Najlepsi biegacze powiatu ukoronowani zostan? po Mi?dzychodzkiej Dziesi?tce w dniu 23 sierpnia 2014r. o godz.16.00.

Zapraszamy!

Regulamin Grand Prix

Więcej artykułów…