Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

II Mi?dzychodzka Dziesi?tka

Znamy ju? termin nast?pnej "Dziesi?tki". Startujemy w sobot? 23 sierpnia 2014 roku o godz.17.00. Ju? teraz zapraszamy! Bieg b?dzie "z pomp?", bo przewidujemy du?o atrakcji. A medale rwnie ciekawe jak "laufpompa" :-)

Wyniki dost?pne tutaj http://miedzychodzka10.pl/Wyniki.pdf

lub tutajhttp://timepro.pl/wyniki/2013/miedzychod2013.pdf

Zdj?cia z biegu mo?na zobaczy? tutaj

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.501366823282212.1073741831.339143779504518&type=1

https://picasaweb.google.com/107215910259770985169/31Sierpnia2013IMiedzychodzkaDziesiatkaZPompa

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.159008867633489.1073741840.151230085078034&type=1

http://miedzychod.naszemiasto.pl/galeria/zdjecia/1982666,i-miedzychodzka-dziesiatka,galeria,id,t,tm.html#material-artykul

Wszystkim uczestnikom dzi?kujemy i zapraszamy za rok.

Informujemy, ?e na pro?b? go?ci nadal mo?na rejestrowa? si? na naszej stronie i dokonywa? wp?at za udzia? w biegu. Osoby, ktre dokonaj? wp?aty po dniu 26 sierpnia prosimy o okazanie dowodu wp?aty w Biurze zawodw przy rejestracji.

Na zawodnikw czekamy na stadionie MOSTiR przy ul. Langowicza.


Wy?wietl wi?ksz? map?

Po naszej Dziesi?tce zapraszamy do Mykanowa k.Cz?stochowy na I CROSS ZAPALE?CW

Jest to bieg prze?ajowy na 10 km z przeszkodami naturalnymi i sztucznymi. Start zawodnikw indywidualnych oraz dru?yn po?arniczych. Dru?yny po?arnicze sk?adaj? si? z czterech zawodnikw podpi?tych do jednego w??a W-75 co 5 metrw. Tras? i przeszkody maj? tak? sam? jak zawodnicy indywidualni. Przyk?adowe przeszkody: rowy, drzewa, siatki, liny, rwnowa?nie, p?oty. Ka?dy uczestnik otrzyma koszulk? oraz medal!

Zapisy: www.crosszapalencow.pl

Medale ju? s? w Mi?dzychodzie. Teraz czekamy na zawodnikw.

"Dla zm?czonych masa?"

Dla uczestnikw biegu przygotowali?my ma?a niespodziank?. Po biegu na zawodnikw b?d? czekali masa?y?ci.

Kto b?dzie chcia? skorzysta? z ich umiej?tno?ci b?dzie mg? rozlu?ni? si? w specjalnie przygotowanych stanowiskach.

Zdrowa woda si?y doda.

Tylko w czasie Mi?dzychodzkiej Dziesi?tki zawodnicy b?d? mogli w czasie biegu pi? zdrow? wod? prosto ze ?rd?a.

Jedno z miejsc z napojami b?dzie bowiem przy "Laufpompie" z ktrej p?ynie woda pe?na mikroelementw czyli zdrowa woda.

Program:

10.00 Otwarcie biura zawodw ( Stadion Miejski przy ul. Langowicza)

13.00 Zamkni?cie biura zawodw

13.30 Przemarsz zawodnikw na start przy Laufpompie na ul. 17 Stycznia. Przemarsz poprzedzony parad? samochodw przygotowan? przez VAG CLUB PMI.

14.00 START BIEGU

15.30 Wyst?p zespo?u RIKOR

16.00 Dekoracje w klasyfikacji generalnej i kategoriach wiekowych. Losowanie nagrd w?rd wszystkich uczestnikw biegu.

O godz. 12.00 na parkingu na ul. Wa?y Jan Kazmierza odb?dzie si? pokaz aut przygotowanych przez VAG PMI CLUB. Natomiast przez ca?y dzie? odbywa? si? b?dzie w Mi?dzychodzie Festyn Gruszy zako?czony o godz.19.00 koncertem zespo?u Strachy na lachy.

Więcej artykułów…