Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Start o godz.16.00

Uwaga! Zmiana godziny startu.

Zmagania na trasie II Mi?dzychodzkiej Dziesi?tki rozpoczynamy o godz.16.00. Oczywi?cie startem przy "Laufpompie". Rozpoczynamy wcze?niej, aby dzie? zako?czy? koncertem After Party. Dodajmy, ?e nie b?dzie to jedyna atrakcja tego dnia. Ale o tym wkrtce.

Program 2018

Program 6 Mi?dzychodzkiej Dziesi?tki

godz. 13.00 uruchomienie biura III Zawodw biegowych dzieci?co - m?odzie?owych " z pomp?" oraz Dziesi?tki ( Hala przy Stadionie Miejskim na ul. Sportowa )

godz. 14.30 - rozpocz?cie zawodw dzieci?cych na stadionie Miejskim

godz. 15.30 - dekoracja zwyci?zcw zawodw dzieci?cych

godz. 16.00 zamkni?cie biura "Dziesi?tki"

godz. 16.45 przemarsz na miejsce startu na Rynku

godz. 17.00 start 6 Mi?dzychodzkiej Dziesi?tki z pomp?

godz. 18.45 Rynek - dekoracja w klasyfikacji generalnej i kategoriach wiekowych.


II Mi?dzychodzka Dziesi?tka

Znamy ju? termin nast?pnej "Dziesi?tki". Startujemy w sobot? 23 sierpnia 2014 roku o godz.17.00. Ju? teraz zapraszamy! Bieg b?dzie "z pomp?", bo przewidujemy du?o atrakcji. A medale rwnie ciekawe jak "laufpompa" :-)

Wyniki dost?pne tutaj http://miedzychodzka10.pl/Wyniki.pdf

lub tutajhttp://timepro.pl/wyniki/2013/miedzychod2013.pdf

Zdj?cia z biegu mo?na zobaczy? tutaj

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.501366823282212.1073741831.339143779504518&type=1

https://picasaweb.google.com/107215910259770985169/31Sierpnia2013IMiedzychodzkaDziesiatkaZPompa

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.159008867633489.1073741840.151230085078034&type=1

http://miedzychod.naszemiasto.pl/galeria/zdjecia/1982666,i-miedzychodzka-dziesiatka,galeria,id,t,tm.html#material-artykul

Wszystkim uczestnikom dzi?kujemy i zapraszamy za rok.

Informujemy, ?e na pro?b? go?ci nadal mo?na rejestrowa? si? na naszej stronie i dokonywa? wp?at za udzia? w biegu. Osoby, ktre dokonaj? wp?aty po dniu 26 sierpnia prosimy o okazanie dowodu wp?aty w Biurze zawodw przy rejestracji.

Na zawodnikw czekamy na stadionie MOSTiR przy ul. Langowicza.


Wy?wietl wi?ksz? map?

Po naszej Dziesi?tce zapraszamy do Mykanowa k.Cz?stochowy na I CROSS ZAPALE?CW

Jest to bieg prze?ajowy na 10 km z przeszkodami naturalnymi i sztucznymi. Start zawodnikw indywidualnych oraz dru?yn po?arniczych. Dru?yny po?arnicze sk?adaj? si? z czterech zawodnikw podpi?tych do jednego w??a W-75 co 5 metrw. Tras? i przeszkody maj? tak? sam? jak zawodnicy indywidualni. Przyk?adowe przeszkody: rowy, drzewa, siatki, liny, rwnowa?nie, p?oty. Ka?dy uczestnik otrzyma koszulk? oraz medal!

Zapisy: www.crosszapalencow.pl

Medale ju? s? w Mi?dzychodzie. Teraz czekamy na zawodnikw.

"Dla zm?czonych masa?"

Dla uczestnikw biegu przygotowali?my ma?a niespodziank?. Po biegu na zawodnikw b?d? czekali masa?y?ci.

Kto b?dzie chcia? skorzysta? z ich umiej?tno?ci b?dzie mg? rozlu?ni? si? w specjalnie przygotowanych stanowiskach.

Więcej artykułów…